Extra informatie vergoeding voetzorg

Er is een aantal wijzigingen in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes (suikerziekte) geregeld is. Vanaf 1 januari 2019 is de vergoeding voor voetzorg bij diabetes veranderd. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.

Wat betekent deze verandering voor u?

U heeft diabetes (suikerziekte) en door uw huisarts en/of praktijkondersteuner is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft (de zogenaamde Sims classificatie). Waar voorheen de Sims classificatie leidend was voor de vergoeding uit de basiszorgverzekering, is met ingang van 1 januari 2015 de vergoeding op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort zwaartepakket, wat gerelateerd is aan het risico dat u loopt. Het vaststellen van het zorgprofiel, op basis van een voetonderzoek, gebeurt onder verantwoordelijkheid van uw behandelend huisarts.

Indien u géén verhoogd risico aan uw voeten heeft, valt voetzorg door podotherapeut/ pedicure voor u niet onder de basisverzekering.

Heeft u wel een verhoogd risico (zorgprofiel 2,3 of 4) dan wordt de medisch noodzakelijke voetzorg door podotherapeut/pedicure wel vergoed uit de basisverzekering. Welke behandeling u krijgt wordt dan vastgesteld door uw behandelend podotherapeut en hangt af van het zorgprofiel, andere risico factoren en eventuele complicaties.

 

Bij de meeste verzekeraars gaan de kosten van de medisch noodzakelijke voetzorg niet van het eigen risico af; Zilveren Kruis echter heeft aangegeven dat de kosten van de medisch noodzakelijk voetzorg wél ten laste van het eigen risico zullen komen.

Voorwaarden voor vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering zijn:

  • een verwijzing van de huisarts
  • behandeling door een podotherapeut die een contract heeft met uw zorgverzekeraar
  • behandeling door een pedicure die een hiervoor een overeenkomst heeft met de podotherapeut die het behandelplan heeft opgesteld.

LET OP: Staat u onder behandeling van een pedicure en is er geen zorgprofiel vastgesteld door uw huisarts en/of geen persoonlijk behandelplan opgesteld door een podotherapeut? Dan wordt de voetzorg niet vergoed. Wij adviseren u dit, ook als u twijfelt, na te vragen bij uw huisarts en/of podotherapeut.. Tekst in pdf