Vergoedingen Diabetes zorg

Uw huisarts bepaalt of u in aanmerking komt voor behandeling volgens het zorgprogramma DM. Dit wordt met u overlegd. De vergoeding voor deze behandeling is geregeld in de Diagnose Behandel Combinatie DM (DBC DM).

Gecontracteerde zorg

PeriScaldes heeft voor inzet van de DBC namens alle betrokken huisartsen en zorgverleners een contract afgesloten met de verschillende zorgverzekeraars. Deze door ZHCo-PeriScaldes gecontracteerde zorgverleners vindt u onder Huisartsen en andere Zorgprofessionals.

Vergoeding

Hoewel de ene patiënt meer zorg nodig heeft dan de andere is voor de huisartsenzorg per patiënt een standaardbedrag opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde kosten van behandeling gedurende het jaar. Dit bedrag wordt in gedeeltes in rekening gebracht, namelijk elk kwartaal een kwart van het jaarbedrag. Het bedrag voor de DBC DM wordt altijd volledig vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet af van het verplicht eigen risico.

In de DBC zijn opgenomen de kosten voor:
  • huisartsenzorg, inclusief het advies dat de huisarts zo nodig inwint bij de specialist
  • begeleiding door een diabetische verpleegkundige, in te zetten door de huisartsenpraktijk
  • Fundus (oog) onderzoek
  • diëtetiek. Afhankelijk van uw situatie kan uw huisarts u doorsturen naar een door PeriScaldes gecontracteerde diëtist
  • ondersteuning bij het stoppen met roken door de huisartsenpraktijk (excl. medicatie) 

Niet vergoed vanuit de DBC

Overige kosten worden níet vergoed vanuit de DBC, denk bijvoorbeeld aan:
  • laboratorium- of prikkosten
  • medicijngebruik
  • eventueel bezoek aan de specialist of behandeling in het ziekenhuis
  • fysiotherapie
  • voetzorg door Podotherapeut en pedicure (bij Zorgprofiel 2 en hoger: lees hier meer informatie). Per 1 jan 2019 wordt de voetzorg bij diabetes niet via de keten vergoed. De vergoeding verloopt rechtstreeks via de zorgverzekeraar. Bij veel verzekeraars komen de kosten van de voetzorg niet ten laste van het eigen risico; bij Zilveren Kruis echter komen deze kosten wél ten laste van het eigen risico.”
Soms worden deze kosten wel door de zorgverzekeraar vergoed. Kijk in uw polis of raadpleeg uw zorgverzekeraar. 

Facturen

De door PeriScaldes gecontracteerde zorgverleners worden door PeriScaldes betaald.
De naam ‘PeriScaldes B.V.' vindt u daarom ook terug op de factuur of op het zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar.