Uw zorgverleners

Het behandelen van diabetes is teamwerk. Voor de behandeling van uw diabetes bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner en eventueel diëtist. De huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Huisarts

De meeste mensen met diabetes type 2 worden behandeld in de huisartspraktijk. Vaak doet een praktijkondersteuner het grootste deel van de zorg voor mensen met diabetes. U komt in principe vier keer per jaar voor controle in de huisartspraktijk. In overleg met u kan hiervan worden afgeweken, omdat dat beter bij uw situatie past. Het gaat er immers om de kans op complicaties te verkleinen én om uw leven ondanks diabetes zo aangenaam mogelijk te houden.

Minstens 1 controle per jaar wordt door de huisarts gedaan. U kunt tussendoor ook zelf contact opnemen met uw huisarts, bijvoorbeeld als uw glucosewaarden ontregeld zijn. De huisarts beoordeelt dan of u (tijdelijk) uw medicatie moet aanpassen of dat andere maatregelen nodig zijn. De huisarts is er vooral voor medische vragen of problemen. Als u vragen heeft over vakantie en diabetes of als u wilt praten over de manier waarop u uw dagelijks leven aanpast aan diabetes neem dan contact op met de praktijkondersteuner. 

Praktijkondersteuner

Alle huisartsen van De huisartsenconnectie hebben een praktijkondersteuner in dienst die zorg verleent aan mensen met chronische aandoeningen. Diabetes is daar een van. De praktijkondersteuner neemt in nauwe samenwerking taken van de huisarts over, zoals de driemaandelijkse controle. Daarnaast helpt de praktijkondersteuner u bij het behalen van de behandeldoelen. De praktijkondersteuner helpt u inzicht te krijgen in diabetes door voorlichting en informatie te geven. Samen met u kijkt hij hoe u uw diabetes kunt inpassen in uw dagelijks leven. De praktijkondersteuner is meestal het eerste aanspreekpunt bij problemen bij diabetes. De praktijkondersteuner neemt niet alle zorg van de huisarts over. Daarom komt u ook tenminste een keer per jaar bij de huisarts.

Diëtist

Als vastgesteld is dat u diabetes heeft, verwijst uw huisarts of praktijkondersteuner u door naar een diëtist. De diëtist geeft u informatie over gezonde voeding bij diabetes. Een goed eetpatroon zorgt ervoor dat uw glucosewaarden, bloeddruk en cholesterolwaarden verbeteren. De diëtist geeft ook adviezen over afvallen als u te zwaar bent. Afvallen kan ertoe leiden dat u minder of misschien zelfs geen medicijnen meer nodig heeft. Als uw omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u overstapt op insuline of als uw leef- en werkomstandigheden veranderen,  kan een bezoek aan de diëtist extra zinvol zijn. 

Fundusdienst (en oogarts)

Diabetes kan leiden tot afwijkingen aan de bloedvaten, o.a. in de ogen. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot blindheid. Gelukkig zijn deze afwijkingen vroeg te ontdekken met een oogonderzoek. Als deze op tijd worden ontdekt, kunnen ze goed worden behandeld met lasertechniek. Daarom is het erg belangrijk dat uw ogen jaarlijks worden gecontroleerd.
U hoeft meestal niet naar de oogarts voor een controle. Op verzoek van de huisarts krijgt u jaarlijks een uitnodiging voor een oogcontrole. 
Bij de controle wordt een fundusfoto gemaakt: een foto van uw netvlies. 
Als er een afwijking wordt gezien dan wordt u verwezen naar de oogarts. 

Podotherapeut

Diabetes kan leiden tot beschadiging van de zenuwen. Dit is vaak het eerste merkbaar aan uw voeten. Uw huisarts of praktijkondersteuner stellen u daarom gericht vragen naar hoe het met uw voeten gaat. Ze onderzoeken uw voeten en gaan na of er risico(‘s) bestaan op (ernstige) voetproblemen. Als hier aanwijzingen voor zijn wordt u verwezen naar een podotherapeut. 

Internist

Als het niet lukt uw suiker goed onder controle te krijgen, of bij ernstige complicaties aan bijvoorbeeld uw nieren of voeten, overlegt de huisarts met de internist. Zo nodig wordt u verwezen. 

Diabetesverpleegkundige

In de huisartspraktijken van De huisartsenconnectie begeleiden diabetesverpleegkundigen de ingewikkelde zorg bij mensen met diabetes type 2. Daardoor kunnen mensen met diabetes langer onder behandeling in de huisartsenpraktijk blijven. De diabetesverpleegkundige neemt niet alle zorg van de huisarts over. Het is van groot belang dat uw huisarts u ook regelmatig controleert.

Apotheker

In sommige gevallen is uw huisarts ook uw apotheker. U gaat naar de apotheek om uw medicijnen op te halen. Maar de apotheek kan meer voor u betekenen. De medewerkers van de apotheek adviseren u over medicijnen, bijvoorbeeld over bijwerkingen of over de manier waarop u deze kunt innemen. U kunt bij de apotheek ook hulpmiddelen kopen zoals een glucosemeter of teststrips. De apotheker let er samen met uw huisarts op dat de medicijnen die u voorgeschreven krijgt, samen kunnen gaan met andere medicijnen die u gebruikt.

Laboratorium

Soms is het nodig aan analyse van uw bloed te doen. De huisartsenconnectie werkt hiervoor samen met Diagnovum en het Laboratorium ADRZ.

Andere zorgaanbieders

Naast bovenstaande zorgaanbieders kunt u ook nog te maken krijgen met de volgende zorgaanbieders: 
  • Pedicure (met aantekening diabetische voet)
  • Fysiotherapeut
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog
  • Cardioloog
  • Nefroloog
  • Neuroloog
  • Vaatchirurg