Zorgwijzer en zorgpas

In de Hart & Vaten zorgwijzer wordt uitgelegd hoe uw risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald. De 'Hart & Vaten Zorgpas' is een handig boekje dat mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten kunnen gebruiken als persoonlijk logboek. Download ze hier:

Zorgwijzer Hart & Vaten

Zorgpas Hart & Vaten

Vragen/opmerkingen?

Heeft u vragen over de Zorgwijzer of Zorgpas dan kunt u een mail sturen naar info@zhco-periscaldes.nl. Uiteraard kunt u met uw vragen ook bij uw huisarts terecht en kunt u in de praktijk van uw huisarts de Zorgwijzer en/of Zorgpas ophalen/opvragen.

NB: de Zorgwijzer en Zorgpas zijn alleen beschikbaar voor bij ZHCo-PeriScaldes aangesloten ketenpartners.