Zelfredzaamheid

Voor de behandeling van uw (verhoogd risico op) hart- en vaatziekte(n) heeft u regelmatig contact met een zorgaanbieder van ZHCo-PeriScaldes. Maar het grootste deel van de behandeling moet u zelf doen. Dat geldt voor drie onderdelen:

1. Dagelijkse zorg

Het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten vraagt elke dag uw aandacht. U bent degene die moet proberen dit risico te verlagen. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week. U moet gezond leven, op uw gewicht letten, voldoende bewegen; misschien ook medicijnen gebruiken. Als u rookt wordt u dringend geadviseerd te stoppen met roken. Ook moet u letten op uw bloeddruk en cholesterolwaarden. Soms zal het niet meevallen. Zorgaanbieders kunnen dingen van u vragen die u niet makkelijk vindt. U moet meer bewegen of anders gaan eten. U moet nauwkeurig met uw medicijnen omgaan en alert zijn op veranderingen in uw lichaam. Hoe lastig soms ook, deze inspanningen zijn wel nodig voor het verlagen van uw risico. Natuurlijk staat u er niet alleen voor. De zorgaanbieders van Zorggroep de Bevelanden staan voor u klaar om u te helpen.

Als u vragen of problemen heeft, neem dan contact op met de huisartspraktijk. 

2. Meedenken over behandeling

U speelt een belangrijke rol in het aanpakken van de risicofactoren. U weet zelf het beste welke doelen u kunt halen en welke niet. U weet hoe uw dagelijks leven eruit ziet en wat u daarin zou kunnen veranderen. Misschien ziet u andere mogelijkheden dan uw zorgaanbieder. Als u dat merkt, bespreek dat dan met uw behandelaar. De behandeling is alleen zinvol als u open bent over alles wat met uw gezondheid te maken kan hebben. 

3. Kennis over hart- en vaatziekten vergroten

Een belangrijk onderdeel van uw behandeling bestaat uit het vergroten van uw kennis over de risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Wat kan ik doen om mij bloeddruk te verlagen? Wat is gezond eten? Wanneer beweeg ik voldoende? Hoe zit het met stress? Als u antwoord heeft op dit soort vragen, wordt het makkelijker uw risicofactoren aan te pakken. U kunt op verschillende manieren uw kennis hierover vergroten:

  • door te praten met de huisarts, praktijkondersteuner of andere zorgaanbieders
  • door te lezen in boeken, brochures of op internet

Zorgplan

Belangrijk in de zorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is het zorgplan. In een zorgplan legt u met uw huisarts en/of praktijkondersteuner vast hoe uw risico zoveel mogelijk wordt beperkt. Een zorgplan is een persoonlijk plan. Het past bij uw situatie. Een standaard zorgplan bestaat niet. Het is een afspraak tussen u en uw zorgaanbieders van ZHCo-PeriScaldes. Er staat in wat er van u wordt verwacht: meer bewegen, medicijnen innemen of bijvoorbeeld welke bloeddruk u wilt bereiken. Er staan ook andere streefwaarden in: hoe hoog uw cholesterolgehalte zou mogen zijn of uw streefgewicht als u wilt afvallen. Door het zorgplan weet iedereen waar hij aan toe is.

Samen met informatie over CVR ontvangt u van uw huisarts of praktijkondersteuner de Hart & Vaten Pas: uw persoonlijke zorgplan.