Zorgverleners

Het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten is teamwerk. Voor de behandeling van verhoogd risico op hart- en vaatziekten bezoekt u regelmatig uw huisarts, praktijkondersteuner en eventueel diëtist. Uw huisarts is medisch eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Als patiënt wordt u door alle zorg omringd.

Huisarts

De meeste mensen met (een verhoogd risico op) hart- of vaatziekten worden behandeld in de huisartspraktijk. Vaak doet een praktijkondersteuner het grootste deel van de zorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Heeft u geen hart- of vaatziekte en gebruikt u ook geen medicijnen voor cholesterol en of bloeddruk, dan zal een jaarlijkse controle bij de praktijkondersteuner in principe voldoende zijn. Indien u wel medicijnen voor uw cholesterol en of bloeddruk gebruikt, wordt afhankelijk van het resultaat een jaarlijkse controle bij de huisarts geadviseerd naast één of meer controles bij de praktijkondersteuner.

Als u al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt, dan wordt u vier keer per jaar voor controle in de huisartspraktijk verwacht. Minstens één controle per jaar wordt door de huisarts gedaan.

U kunt tussendoor ook zelf contact opnemen met uw huisarts. De huisarts beoordeelt dan of u (tijdelijk) uw medicatie moet aanpassen of dat andere maatregelen nodig zijn. De huisarts is er vooral voor medische vragen of problemen.

Praktijkondersteuner en praktijkassistent

Alle huisartsen van PeriScaldes hebben praktijkassistenten en praktijkondersteuners in dienst. Een praktijkondersteuner geeft zorg aan mensen met chronische aandoeningen. Hart- en vaatziekten is daar één van. De praktijkondersteuner neemt in nauwe samenwerking taken van de huisarts over, zoals de periodieke  controles.

De praktijkondersteuner ondersteunt u daarnaast bij het behalen van de behandeldoelen. De praktijkondersteuner helpt u inzicht te krijgen in uw verhoogd risico op hart- en vaatziekten door voorlichting en informatie te geven. Samen met u kijkt zij hoe u uw levenswijze kunt aanpassen.

De praktijkassistent kan in overleg met de huisarts een deel van de periodieke controles van de praktijkondersteuner overnemen, bijvoorbeeld de controle van de bloeddruk en uw gewicht.

Diëtist

Als vastgesteld is dat u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten, verwijst uw huisarts of praktijkondersteuner u naar een diëtist. De diëtist geeft u informatie over gezonde voeding bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een gezond eetpatroon zorgt ervoor dat uw bloeddruk en cholesterolwaarden verbeteren. De diëtist geeft ook adviezen over afvallen als u te zwaar bent.

Cardioloog, internist, nefroloog

Als het niet lukt uw bloeddruk onder controle te krijgen of bij ernstige complicaties overlegt de huisarts met de cardioloog, internist of nefroloog. Zo nodig wordt u verwezen.

Apotheker

U gaat naar de apotheek om uw medicijnen op te halen. In sommige gevallen is uw huisarts uw apotheker. Maar de apotheek kan meer voor u betekenen. De medewerkers van de apotheek, of de apotheekhoudend huisarts, kunnen u advies geven over medicijnen, bijvoorbeeld over bijwerkingen of over de manier waarop u deze kunt innemen. De apotheker, of apotheekhoudend huisarts, let er ook op dat de medicijnen die u voorgeschreven krijgt, samen kunnen gaan met andere medicijnen die u gebruikt.

Andere zorgaanbieders

Naast bovenstaande zorgaanbieders kunt u ook nog te maken krijgen met de volgende zorgaanbieders:

  • Fysiotherapeut
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog
  • Neuroloog
  • Vaatchirurg