Zorgprogramma

Ketenzorg COPD richt zich op de diagnostiek (in kaart brengen), behandeling en controle van uw COPD. Dit wordt uitgevoerd door zorgverleners die bij de zorg voor COPD zijn betrokken, namelijk de huisarts, de praktijkondersteuner, de longarts, het diagnostisch centrum en de fysiotherapeut. Deze zorgverleners hebben afspraken met elkaar gemaakt over de uitvoering en samenwerking binnen de ketenzorg COPD

Hoe werkt de ketenzorg COPD in de huisartsenpraktijk?

Als u zorg krijgt binnen de ketenzorg COPD, dan komt u minimaal één keer per jaar bij de praktijkondersteuner op het spreekuur. Tijdens het consult zal de praktijkondersteuner nagaan hoe het met uw ziekte, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de praktijkondersteuner uw medicatiegebruik bespreken en zo nodig een longfunctiemeting uitvoeren. Verder besteedt de praktijkondersteuner aandacht aan uw leefstijl, zoals uw voeding en roken. Ook kunt u gebruik maken van speciale begeleidingsprogramma's op het gebied van stoppen met roken, gezond gewicht en bewegen.

Hebt u matig tot ernstig COPD dan zult u vaker op controle komen in de huisartsenpraktijk. Met de longartsen zijn afspraken gemaakt wanneer specialistisch zorg door de longarts nodig is.

Wat wordt er van u verwacht?

In de behandeling van COPD speelt u zelf een centrale rol. Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner bepaalt u welke doelen u wilt behalen en hoe u dat wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het stoppen met roken of het juiste gebruik van medicatie. U kunt hierbij begeleiding en ondersteuning vragen. Als u zich actief opstelt in de behandeling kan dat uw gezondheid ten goede komen.

Naast een actieve houding is het belangrijk dat u informatie geeft aan uw zorgverleners. Denk hierbij aan klachten die u heeft of andere aandoeningen naast uw benauwdheid.

Kwaliteit verbeteren

Om mensen met COPD in de toekomst nog beter te kunnen helpen, werkt uw huisartsenpraktijk mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden gegevens gebruikt die de zorgverleners tijdens de zorg verzamelen. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Niemand weet dus dat het om u gaat.