Zorgprogramma

Goede zorg voor mensen met astma

Astma is een aandoening van de luchtwegen (in de longen). Normaal zijn de luchtwegen wijd genoeg om gemakkelijk in- en uit te ademen. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. Er kan minder lucht doorheen, het ademen gaat moeilijker en u wordt benauwd.

Astma is meestal goed te behandelen. Belangrijk is om prikkels te vermijden, gezond te leven, voldoende te bewegen en medicijnen te gebruiken. Medicijnen kunnen de astma echter niet genezen. Bij zorgvuldig gebruik van astmamedicijnen kunnen de klachten wel verminderen of langdurig wegblijven.

Om u te ondersteunen bij de behandeling van uw astma zijn zorgverleners in de regio gestart met ketenzorg voor mensen met astma.

Wat is ketenzorg astma?

Ketenzorg astma richt zich op de diagnostiek (in kaart brengen), behandeling en controle van uw astma. Dit wordt uitgevoerd door zorgverleners die bij de zorg voor astma zijn betrokken, namelijk de huisarts, de praktijkondersteuner, de longarts, het diagnostisch centrum, de fysiotherapeut en de longverpleegkundige. Deze zorgverleners hebben afspraken met elkaar gemaakt over de uitvoering en samenwerking binnen de ketenzorg astma.

Hoe werkt de ketenzorg astma in de huisartsenpraktijk?

Als u zorg krijgt binnen de ketenzorg astma, dan komt u minimaal één keer per jaar bij de praktijkondersteuner op het spreekuur. Tijdens het consult zal de praktijkondersteuner nagaan hoe het met uw ziekte, uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven gaat. Ook zal de praktijkondersteuner uw medicatiegebruik bespreken en een longfunctiemeting uitvoeren. Verder besteedt de praktijkondersteuner aandacht aan vermijden van prikkels, oorzaken van verergering van uw klachten en uw leefstijl (bewegen, indien van toepassing roken).

Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van speciale begeleidingsprogramma's op het gebied van stoppen met roken en bewegen. Hebt u matig tot ernstig astma dan zult u vaker op controle komen in de huisartsenpraktijk. Met de longartsen zijn afspraken gemaakt wanneer specialistisch zorg door de longarts nodig is.

Wat wordt er van u verwacht?

In de behandeling van astma speelt u zelf een centrale rol. Samen met uw huisarts en praktijkondersteuner bepaalt u welke doelen u wilt behalen en hoe u dat wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het het juiste gebruik van medicatie. meer bewegen, zelf behandeling van verergering van klachten of stoppen met roken, U kunt hierbij begeleiding en ondersteuning vragen. Als u zich actief opstelt in de behandeling kan dat uw gezondheid ten goede komen.

Naast een actieve houding is het belangrijk dat u informatie geeft aan uw zorgverleners. Denk hierbij aan klachten die u heeft of andere aandoeningen naast uw benauwdheid.

Kwaliteit verbeteren

Om mensen met astma in de toekomst nog beter te kunnen helpen, werkt uw huisartsenpraktijk mee aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Hiervoor worden gegevens gebruikt die de zorgverleners tijdens de zorg verzamelen. Deze gegevens worden anoniem gebruikt. Niemand weet dus dat het om u gaat.

Hebt u desondanks bezwaar tegen het gebruik van uw anonieme gegevens, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan uw praktijkondersteuner of huisarts. In de huisartsenpraktijk wordt een aantekening gemaakt in uw dossier, zodat uw gegevens niet worden doorgegeven.