Zelfredzaamheid


Een gezonde leefstijl is bij astma erg belangrijk. Probeer daarom verantwoord te eten, niet te roken en voldoende te bewegen.
  • Rook zelf niet en sta ook roken in uw omgeving niet toe, vooral niet bij u thuis.
  • Als u weet voor welke prikkels u gevoelig bent, kunt u proberen die prikkels te vermijden. Bloedonderzoek kan aantonen of allergische prikkels een rol spelen.
  • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Een goede conditie is belangrijk, ook al kan lichamelijke inspanning een prikkel zijn waarop uw luchtwegen reageren. Zorg voor een goede ‘warming up’.