Zorgverleners

Het behandelen van Astma is teamwerk. Als u Astma heeft, kunt u behandeld worden door de huisarts of de longarts. Soms wordt u door allebei behandeld.  Wie uw hoofdbehandelaar is hangt af van de mate waarin u last heeft van uw ziekte. De hoofdbehandelaar is degene die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling.  Bij deze persoon kunt u terecht voor vragen over uw behandeling.

Huisarts

De meeste mensen met Astma worden behandeld in de huisartspraktijk. Als de huisarts de diagnose Astma heeft gesteld en er blijkt sprake te zijn van een lichte of matige  ziektelast dan is hij de hoofdbehandelaar en start hij met behandeling van uw Astma.  Als na het inzetten van de behandeling uw klachten niet onder controle komen of als  u ernstig Astma heeft, dan wordt u verwezen naar de longarts.

Praktijkondersteuner

Alle huisartsen van ZHCo-PeriScaldes hebben een praktijkondersteuner in dienst die zorg geeft aan mensen met chronische aandoeningen. Astma is daar een van. De praktijkondersteuner neemt in nauwe samenwerking bepaalde taken, zoals het geven van leefstijladviezen, van de huisarts over. Daarnaast helpt de praktijkondersteuner u bij het behalen van de behandeldoelen.

De praktijkondersteuner helpt u inzicht te krijgen in Astma door voorlichting en informatie te geven. Samen met u kijkt zij hoe u uw Astma kunt inpassen in uw dagelijks leven. De praktijkondersteuner is meestal het eerste aanspreekpunt bij problemen bij Astma. De praktijkondersteuner neemt niet alle zorg van de huisarts over, zij overlegt regelmatig met de huisarts.

Fysiotherapeut

Alle mensen met astma krijgen in principe een beweegadvies op maat. Uitgangspunt is dat astmapatiënten kunnen meedoen aan reguliere sportactiviteiten en geen beperking in hun beweegactiviteiten ondervinden. Indien er ondanks adequate behandeling hardnekkige inspanningsgebonden beperkingen optreden is een verwijzing naar een gespecialiseerde fysiotherapeut geïndiceerd. Deze kan een beweegprogramma op maat aanbieden ter verbetering van het inspanningsvermogen. 

Apotheker

U gaat naar de apotheek om uw medicijnen op te halen. In sommige gevallen is uw huisarts uw apotheker. Maar de apotheek kan meer voor u betekenen. De medewerkers van de apotheek, of de apotheekhoudend huisarts, adviseren u over medicijnen, bijvoorbeeld over bijwerkingen of over de manier waarop u de medicijnen dient te gebruiken, de juiste inhalatietechniek wordt u aangeleerd in samenwerking met de praktijkondersteuner. De apotheker, of apotheekhoudend huisarts, let er ook op dat de medicijnen die u voorgeschreven krijgt, samen kunnen gaan met andere medicijnen die u gebruikt.

Longarts

Bij ernstig Astma vindt de behandeling plaats door de longarts. Hij kan er voor kiezen verder onderzoek te doen en/of u een poliklinisch longrevalidatieprogramma aan te bieden. Dit houdt in dat u door uw longarts behandeld wordt en ook door andere zorgverleners, zoals een longverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist. U kunt onder behandeling zijn in het ziekenhuis of in een revalidatiecentrum.

Nadat de longrevalidatie is afgelopen, is de zorg gericht op het behouden van de bereikte resultaten. Goede en blijvende nazorg is van groot belang. Hierdoor wordt voorkomen dat de behaalde gezondheidswinst verloren gaat. Hierover worden afspraken gemaakt met u. Als een stabiele situatie is ontstaan, dan  verwijst de longarts u terug naar de huisarts. Zijn de klachten blijvend niet goed onder controle, dan blijft u onder behandeling van de longarts.

Andere zorgaanbieders

Naast bovenstaande zorgaanbieders kunt u ook nog te maken krijgen met de volgende zorgaanbieders:
  • Diëtiste
  • Maatschappelijk werker
  • Psycholoog