Chronische zorg

De eerste lijn is volop in beweging. Chronische zorg, zoals Diabetes Mellitus type 2, Hart Vaat ziekten, Astma en COPD, vindt steeds vaker plaats op geprotocolleerde wijze.
In de regio's Walcheren, Schouwen Duiveland en de Bevelanden hebben de huisartsen die bij ZHCo-PeriScaldes aangesloten zijn, de regie in eigen hand genomen en samen met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over eerstelijns keten-DBC’s. Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) beschrijft de totale zorg die een patiënt met een bepaalde chronische aandoening mag/kan verwachten van zijn zorgverleners.

Het doel van de ontwikkeling van zorgprogramma's in de eerste lijn is het verlenen van persoonlijke zorg aan mensen met een chronische aandoening. Het uitgangspunt is dat de patiënt centraal staat en dat er in overleg met de patiënt een zo optimaal mogelijk individueel zorgplan afgesproken wordt. Vanuit de huisartsenpraktijk vervult de praktijkondersteuner de rol van coördinator binnen de gehele keten.

Zorgprogramma

Een zorgprogramma is het geheel van de DBC en de kosten die voor het uitvoeren van de DBC gedeclareerd mogen worden. In de zorgprogramma's is geregeld welke zorg een patiënt met een chronische aandoening kan verwachten en bij wie. Hierbij zijn afspraken gemaakt met ketenpartners betrokken bij de zorg voor deze patiënten zoals diëtisten, podotherapeuten, eerstelijns Diagnostische Centra, specialisten enz.

Voordelen van het werken met een borgprogramma:

Patiënt

 •    patiënt centraal in de keten
 •    meer betrokkenheid
 •    betere afstemming leidt tot positief effect op gezondheid patiënt
 •    betere therapietrouw: opvolging van adviezen

Zorgverleners

 •     betrokkenheid zorgverleners
 •     optimale afstemming ketenpartners
 •     verbreding specialistische kennis
 •     taakverschuiving: praktijkondersteuner spil in ketenprogramma
 •     huisarts medisch eindverantwoordelijk
 •     zorg op maat
 •     samenwerking eerste en tweede lijn